მშენებლობა

მშენებლობა


1.      მშენებლობის  ხარჯთაღრიცხვის  მომზადება მშენებლობის ორგანიზების გეგმისა და  სრული ლოჯისტიკური ჯაჭვის  განსაზღვრით

2.      სამშენებლო  ტერიტორიის  დაკვალვა (გეოდეზიური  წერტილების განსაზღვრა);

3.      სამშენებლო  ტერიტორიის შემოღობვა

4.      მიწის  გრუნტის  სამუშაოები

5.      შენობა -ნაგებობის საძირკვლის  მოწყობა

6.      შენობა -ნაგებობის  რკინაბეტონის მზიდი ნაწილის, ე.წ.  მონოლითური სამუშაოები (ე.წ. შავი კარკასი)

7.      შენობა -ნაგებობის  არამზიდი ნაწილის,  ე.წ. ბლოკის მოწყობის სამუშაოები

8.      შენობა -ნაგებობის გარე ფასადის ნაწილის  სრული  მოპირკეთება - მოწესრიგება

9.      შენობა - ნაგებობის შიდა საზოგადოებრივი  სივრცეების სადარბაზოების , კოიდორების , რესეფშენის მოპირკეთება -კეთილმოწყობა 

10.  შენობა -ნაგებობის  შიდა  საცხოვრებელი  ფართების მოპირკეთება -კეთილმოწყობა (ე.წ. თეთრი და  მწვანე  კარკასები)

11.  შენობა -ნაგებობის  ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის    მოპირკეთება -კეთილმოწყობა

12.  შენობა -ნაგებობის  დამოუკიდებელი   ბოისეპტიკით  მოწყობა- უზრუნველყოფა

13.  საცურაო აუზის  მშენებლობა,  მოპირკეთება - კეთილმოწყობა

 

შენობა -ნაგებობის   საინჟირნო-ტექნიკური  ნაწილის   მოწყობითი სამონტაჟო სამუშაოები  (კომუნიკაციები)

 

1.      წყალმომარაგების,   კანალიზაციის და  ელექტრიფიკაციის  მოწყობითი სამუშაოები

2.      შენობა-ნაგებობის  წვიმის წყლის არიდების სისტემებით უზრუნველყოფა 

3.      შენობა -ნაგებობის გათბობისა და გაგრილების სისტემების სამონტაჟო სამუშაობი

4.      სუსტი დენების  (ინტერნეტი , საკაბელო სისტემები , შიდა და გარე  სატელეფონო კავშირები, სათვალთვალო კამერების)  მოწყობითი სამონტაჟო  სამუშაოები

5.      საცურაო აუზთან დაკავშირებული  საინჟირნო -ტექნიკური ნაწილის  სამონტაჟო სამუშაოები

6.      სახანძრო უსაფრთხოების  სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები

 

 

საპროექტო ტერიტორიის გეოფიზიკური – ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების განსაზღვრა

 

1.      სასმელი და ტექნიკური წყლის განსაზღვრა  მიწის ფენების   სიღრმეებში,
სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა გეოფიზიკური კვლევის შედეგად მითითებულ ადგილზე

2.      საექსპლუატაციო კოლონის  მონტაჟი

3.      პლასტმასის მილის მონტაჟი

4.      დამტვრეული ქვის ჩაყრა ფილტრაციის ზონის მოსაწყობად

5.      ჭაბურღილის ამორეცხვა ჰაერით (ე.წ. ,,მშრალი ბურღვა“)