ჩვენ შესახებ

 

ჩვენს შესახებ

საპროექტო- სამშენებლო კომპანია როი ბ ჯგუფის (ROI B GROUP)

ჩვენს შესახებ  

 საპროექტო-სამშენებლო კომპანია  როი ბ ჯგუფი“-ს  (ROI  B GROUP)  საქმიანობის ისტორია

 

    საპროექტო -სამშენებლო  კომპანია   როი ბ ჯგუფი  (ROI  B GROUP)  საპროექტო  -სამშენებლო  ბაზარზე ოპერირებს  8  წელია.   კომპანიის  საქმიანობის  (მომსახურეობის) მთავარი  პრიორიტეტული მიმართულებებია:  საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევა  მშენებლობებისათვის,  სამშენებლო ობიექტების სრული  პროექტირება, სამშენებლო ობიექტების მშენებლობის   ხარჯთაღრიცხვის მომზადება მშენებლობის ორგანიზების გეგმისა და სრული ლოჯისტიკური ჯაჭვის განსაზღვრით, სამშენებლო  პროექტის ფინანსურ - ეკონომიკური ანალიზი,  მშენებლობის ნებართვის მოპოვება ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურებში, ობიექტების მშენებლობა,  დასრულებული  ობიექტების ექსპლუატაციაში შეყვანა - რეალიზაცია.

 

       კომპანიაში დასაქმებული  არიან  როგორც  ახალგაზრდა  სპეციალისტები, ასევე დიდი გამოცდილების მქონე კვალიფიციური  კადრები, რომელთა  მაღალპროფესიული და დაუღალავი  საქმიანობის შედეგად  დაპროექტდა  და მრავალ საინვესტიციო ლოკაციზე აშენდა  სხვადასხვა დანიშნულების  ობიექტები.

 

        ჩვენი  კომპანიის პოლიტიკის მთავარი ხაზია  კეთილსინდისიერებით,   კომპეტენცითა და  მაღალი ხარისხით  გაუწიოთ მომსახურება (სერვისები)   ჩვენს პოტენციურ დამკვეთებს  (პარტნიორებს).

 

      ჩვენი კომპანიის  პარნიორები, რომლებიც  სარგებლობენ ჩვენი სერვისებით,  არიან როგორც  ადგილობრივი, ასევე  სხვადასხვა  ქვეყნებიდან  უცხოელი ფიზიკური და  იურდიული  პირები.

 

       ჩვენი კომპანია   პოტენციურ ინვესტორებს  აძლევს რეკომენდაციებსა  და მრავალ  ინოვაციურ  რჩევ საპროექტო და სამშენებლო   მიმართულებით,  რათა დაბანდებული  ინვესტიცია  დამკვეთისათვის (პარნიორისათვის) გამოირჩეოდეს   მაღალი  ეფექტურობითა   და  ლიკვიდურობით.

 

       ჩვენი საპროექტო-სამშენებლო  კომპანია   როი ბ ჯგუფი  (ROI  B GROUP)  გთავაზობთ  ურთიერთპატივისცემაზე  დაფუძნებულ პარტნიორობას. 

 

 წარმატება ერთობაშია!