ჩვენ შესახებ

საპროექტო -
სამშენებლო  კომპანია
როი ბ ჯგუფის 
ROI  B GROUP 
საქმიანობის ისტორია

ჩვენს შესახებ

საპროექტო- სამშენებლო კომპანია როი ბ ჯგუფის (ROI B GROUP) საქმიანობის ისტორია

    საპროექტო -სამშენებლო  კომპანია   როი ბ ჯგუფი  (ROI  B GROUP)  საპროექტო  -სამშენებლო  ბაზარზე ოპერირებს  8  წელია .   კომპანიის      საქმიანობის  (მომსახურეობის) მთავარი  პრიორიტეტებია;    საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევა  მშენებლობებისათვის,  სამშენებლო ობიექტების სრული  პროექტირებაა , სამშენებლო ობიექტების მშენებლობის   ხარჯთაღრიცხვის მომზადება მშენებლობის ორგანიზების გეგმისა და სრული ლოჯისტიკური ჯაჭვის განსაზღვრით, სამშენებლო  პროექტის ფინანსურ - ეკონომიკური ანალიზი,  მშენებლობის ნებართვის მოპოვება ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურებში, ობიექტების მშენებლობა,     დასრულებული  ობიექტების ექსპლუატაციაში შეყვანა - რეალიზაცია.

       კომპანიაში დასაქმებულნი  არიან  როგორც   ახალგაზრდა  და ასევე დიდი გამოცდილების მქონე კვალიფიციური  კადრები, რომელთა მათი მაღალ პროფესიული და დაუღალავი   საქმიანობით  დაპროექტდა   და აშენდა  მრავალ    საინვესტიციო ლოკაციებზე   სხვადასხვა დანიშნულების  ობიექტები .

        ჩვენი  კომპანიის პოლიტიკის მთავარი ხაზია  კეთილსინდისიერებით,   კომპეტენცითა და  მაღალი ხარისხით   გაუწიოთ მომსახურება (სერვისები)   ჩვენს პოტენციურ დამკვეთებს  (პარტნიორებს).

      ჩვენი კომპანიის  პარნიორები რომლებიც  ჩვენი მომსახურეობის  სერვისებით სარგებლობენ  არიან როგორც  ადგილობრივი , ასევე  სხვადასხვა  ქვეყნებიდან  უცხოელი ფიზიკური და  იურდიული  პირები.

       ჩვენი კომპანია   პოტენციურ ინვესტორებს  აძლევს რეკომენდაციებსა   და მრავალ  ინოვაციურ  რჩევებს საპროექტო და სამშენებლო   მიმართულებით,  რათა დაბანდებული  ინვესტიცია  დამკვეთისათვის (პარნიორისათვის) გამოირჩეოდეს   მაღალი  ეფექტურობითა   და  ლიკვიდურობით .

       ჩვენი საპროექტო-სამშენებლო  კომპანია   როი ბ ჯგუფი  (ROI  B GROUP)  ხელს გიწვდით  ურთიერთ პატივისცემაზე  დაფუძნებულ პარტნიორობას.  

 წარმატება ერთობაშია !

ჩვენი გუნდი

დირექტორი


როინ ბერიძე

დამფუძნებელი, დირექტორი

არქიტექტურის სამსახური


ზურა თოიძე

ზურა თოიძე

მთავარი არქიტექტორი

მერაბ გიგინეიშვილი

მერაბ გიგინეიშვილი

არქიტექტორი

დავით ართმელაძე

დავით ართმელაძე

არქიტექტორი

კონსტრუქტორი


გურამი ფუტკარაძე

გურამი ფუტკარაძე

მთავარი კონსტრუქტორი

გიგლა ფუტკარაზე

გიგლა ფუტკარაზე

კონსტრუქტორი

საინჟირნო კომუნიკაცის ტექნიკური ნაწილის პროექტირება


რუსუდან გოგიაშვილი

რუსუდან გოგიაშვილი

ელექტრო -საინჟირნო კომუნიკაციების ტექნიკური ქსელების ნაწილის პროექტირების მთავარი სპეციალისტი

ირაკლი დიდმანიძე

ირაკლი დიდმანიძე

წლის სისტემით უზრუნველყოფის , წყალარინების, (კანალიზაციის) , გათბობა -- გაგრილების , სახანძრო უსაფრთხოების, საინჟირნო კომუნიკაციების ტექნიკური ნაწილის პროექტირების მთავარი სპეციალისტი

საკადასტრო აგეგმვით-აზომვითი ნახაზების (ტოპოგრაფია -გეოდეზია) სამსახური


გოჩა გორგილაძე

გოჩა გორგილაძე

საკადასტრო აგეგმვით-აზომვითი ნახაზების (ტოპოგრაფია -გეოდეზია) მთავარი სპეციალისტი

ლაშა ჭაღალიძე

ლაშა ჭაღალიძე

საკადასტრო აგეგმვით-აზომვითი ნახაზების (ტოპოგრაფია -გეოდეზია) მთავარი სპეციალისტი

სამშენებლო -- საინჟირნო მენეჯმენტი


ნუგზარ შანთაძე

ნუგზარ შანთაძე

მთავარი ინჟინერ - მშენებელი

ამირან ცეცხლაძე

ამირან ცეცხლაძე

მთავარი ინჟინერ - მშენებელი

გიორგი სულუხია

გიორგი სულუხია

მთავარი ინჟინერ - მშენებელი

ნუკრი ბერიძე

ნუკრი ბერიძე

დირექტორის მრჩეველი საინჟინრო - სამშენებლო საკითხებში

მამუკა ქათამაძე

მამუკა ქათამაძე

კეთილ მოწყობის და გარე ფასადის მოპირკეთების მთავარი მენეჯერი

იური  ფაღავა

იური ფაღავა

საინჟირნო კომუნიკაციების ტექნიკური ნაწილის მშენებლობის მთავარი მენეჯერი

მშენებლობის ლოჯისტიკის სამსახური


ნოდარი ახვლედიანი

ნოდარი ახვლედიანი

ლოჯისტიკის სამსახური

გიორგი რუსია

გიორგი რუსია

ლოჯისტიკის სამსახური1

მშენებლობის უსაფრთხოების სამსახური


როსტომ ბერიძე

როსტომ ბერიძე

მშენებლობის უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი

ვახტანგ ახვლედიანი

ვახტანგ ახვლედიანი

მშენებლობის უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი

იურდიული სამსახური


როლანდ ხალვაში

როლანდ ხალვაში

ორგანიზაციის მთავარი იურისტი

ფინასური განყოფილება


ბარბარე ტერელაძე

ბარბარე ტერელაძე

ფინანსური ანალიზის მენეჯერი

მურო  ბერიძე

მურო ბერიძე

ბუღალტერი

ნიკა რუსია

ნიკა რუსია

მთავარი ბულღატერი -- კომპანიის ფინანსური აუდიტი

--------------------


თეონა  ბერიძე

თეონა ბერიძე

დირექტორის თანაშემწე

თამილა  მელიქიშვილი

თამილა მელიქიშვილი

რუსული ენის სპეციალისტი (თარჯიმანი)

თამუნა რომანაძე

თამუნა რომანაძე

ინგლისური ენის სპეციალისტი (თარჯიმანი)

მანუჩარ დავითაძე

მანუჩარ დავითაძე

ოფისის საინჟირნო ტექნიკური უზრუნველყოფის მთავარი სპაციალისტი

შალვა ქოქოლაძე

შალვა ქოქოლაძე

საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევისა და ანალიზის მთავარი სპეციალისტი

ანასტასია  ბერიძე

ანასტასია ბერიძე

კომპანიის მომავალი მმართველი