შენობა - ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდგომ ობიექტის ექსპლუატაციაში შეყვანა

შენობა - ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდგომ ობიექტის ექსპლუატაციაში შეყვანა

 

1.           მშენებლობა დასრულებული ობიექტის  დაერთება  ცენტრალურ კომუნიკაცებთან ;  ელექტრო  , წყალ მომარაგებისა და კანალიზაციის ცენტრალურ სისტემებთან დაერთება

2.           მერიის მუნიციპალური  სამსახურის მიერ   ობიექტის ექსპლუატაციის აქტის გაცემა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ექსპლუატაციის  აქტის     რეგისტრაცის  მომსახურება