შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდგომ ობიექტის ექსპლუატაციაში შეყვანა

შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდგომ ობიექტის ექსპლუატაციაში შეყვანა

1.           მშენებლობადასრულებული ობიექტის  დაერთება  ცენტრალურ კომუნიკაცებთან:  ელექტრო, წყალ მომარაგებისა და კანალიზაციის ცენტრალურ სისტემებთან დაერთება

2.           მერიის მუნიციპალური  სამსახურის მიერ   ობიექტის ექსპლუატაციის აქტის გაცემა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ექსპლუატაციის  აქტის     რეგისტრაცის  მომსახურება