საინვესტიციო ტერიტორიების სრული პროექტირება

საინვესტიციო ტერიტორიების  სრული პროექტირება

1.     არქიტექტურული ნაწილი

1.1.  ვერტიკალური გეგმარებები, ჭრილები, ფასადები, გენ-გეგმა, ვიზუალური რენდერები

1.2.  კარ–ფანჯრების სპეციფიკაციები

1.3.  ფასადის სპეციფიკაციები

1.4.  მშენებლობის ორგანიზების პროექტი (ე.წ. მოპ)

1.5.  არქიტექტურული ექსპერტიზა (41 დადგენილება,სახანძრო უსაფრთხოება)

1.6.  112-ში შეთანხმება

1.7.  ტოპოგრაფიული გეგმა

1.8.  ტოპოგრაფიული გეგმის შემუშავება  (50 მ-ის რადიუსში ან კვარტალში)

1.9.  ქალაქ მშენებლობითი  პარამეტრების დასადგენად  კვლევა (50 მ-ის რადიუსში ან კვარტალში)

1.10.  საპროექტო ტერიტორის დრონით გადაღება   ( აეროფიქსაცია)

1.11. საინჟირნო -- გეოლოგია  

1.12  საინჟირნო -- გეოლოგიური ლევა

1.13. საინჟირნო -- გეოლოგიური  ნაწილის  ექსპერტიზა

1.14.ლანდშაფტის დიზაინი
  

 

2.     კონსტრუქციული   ნაწილი  

2.1.  კონსტრუქციული პროექტი

2.2.  კონსტრუქციული  პროექტის   საექსპერტო დასკვნა

 

3.     ურბანული  არქიტექტურა

3.1.  (განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება (გდგ)

3.2.  საინვესტიცო (საპროექტო) მიწის ნაკვეთების  ფუნქციური და  ზონალური დანიშნულების შეცვლაა  და  ქალაქ  მშენებლობითი პარამეტრების განსაზღვრა.

 

4.     საინჟინრო კომუნიკაცია

4.1.  წყალმომარაგების პროექტი

4.2.  კანალიზაციის  პროექტი

4.3.  ელ-მომარაგების პროექტი

4.4.  შენობა ნაგებობაზე  წვიმის წყლის არიდების პროექტი

4.5.  შენობა -ნაგებობის გათბობისა და გაგრილების   პროექტი 

4.6.  საცურაო აუზის პროექტირება

4.7.  სუსტი დენების პროექტირება  (ინტერნეტი , საკაბელო სისტემები , შიდა და გარე  სატელეფონო კავშირები, სათვალთვალო კამერები ) 

 

5.     ინტერიერის დიზაინი

5.1.  სახლის შიდა განლაგების მოწყობა ზომებით და 3დ რენდერები

5.2.  ჩამრთველების და როზეტების (დენცქვიტა) ზომები და რაოდენობა

5.3.  რევერსული ჩამრთველების აღნიშვნები, არსებობის შემთხვევაში

5.4.  ჭერის ზომები, ჭერისა და კედლის განათებების რაოდენობა ზომებით

5.5.  წყლის სისტემის, წერტილების რაოდენობა ზომებით

5.6.  გაზის წერტილების რაოდენობა ზომებით  მასზედ დახაზული თითოეული დეტალის შესაბამისი, შესაძენი კოდით (ბლანკი)

6.     ელექტრო გადამცემი  ბოძებისა და  საჰაერო ელექტრო  გადამცემი ხაზების საკაბელო ჩადგმის  განხორციელების ელექტროტექნიკური ნაწილის პროექტირება

 

7.     საპროექტო   - სამშენებლო  ხარჯთაღრიცხვისა  და მშენებლობის  ორგანიზების გეგმის მომზადება (ე.წ. მოგ)