მშენებლობის ნებართვის მოპოვება მერიის მუნიციპალურ სამსახურში

მშენებლობის ნებართვის მოპოვება  მერიის მუნიციპალურ სამსახურში

1.      მშენებლობის     დეტალური   (მარტივი )  შეტყობინება

2.      მშენებლობის ნებართვის   პირველი ეტაპი  (მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების  პირობების დამტკიცების შესახებ)  მნსგპ

3.      მშენებლობის  ნებართვის მეორე ეტაპი   (პროექტის შეთანხმება)

4.      მშენებლობის  ნებართვის მესამე ეტაპი  (მშენებლობის ნებართვა)