სასტუმრო კომპლექსი ,, გეუზი“

მრავალფუნქციური

პროექტის დეტალები

ფოტო გალერეა

ვიდეო გალერეა

აღწერა

სასტუმრო   კომპლექსი   ,, GEUZ“  

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობა (სასტუმრო კომპლექსი) შედგება მიწისქვეშა 2 სართულისგან (ავტოსადგომი)  და მიწისზედა ორი მაღლივი შენობისგან, რომლებიც გაერთიანებულია სტილობატით. ტერიტორია ხასიათდება სწორი რელიეფით. აღმოსავლეთით ნაკვეთს ემიჯნება დავით აღმაშენებლის ქუჩა, მიწის ნაკვეთი განლაგებულია ზღვიდან პირველ ზოლში.
მრავალფუნქციურ შენობა-ნაგებობაში განთავსდება მიწისქვეშა და მიწისზედა ავტოსადგომები, კომერციული ფართი(ები) (რომელიც მოიცავს გასართობ, სპორტულ-განმაჯანსაღებელ,  სავაჭრო და კვების ობიექტებს) სკვერი და საერთაშორისო ბრენდული სასტუმრო.
შენობის საერთო სიმაღლე არქიტექტურული ელემენტის ჩათვლით, საპროექტო 0.00 ნიშნულიდან შეადგენს 153.26 მეტრს. სართულიანობა  47  სართული. შედგება  1300 სასტუმრო ნომრისაგან . 

პროექტის გეგმა და ესკიზები