ბათუმი, მწვანე კონცხის დასახლება, ბაღის ქუჩა

Multifunctional

Project Details

Photo gallery

Video Gallery

Description

3. ქალაქი ბათუმი, მწვანე კონცხის დასახლება, ბაღის ქუჩა # 10

Plan and sketches of the project