საუნივერსიტეტოქალაქის ესკიზი

ესკიზები_

პროექტის დეტალები
  • დრო : წელი
  • დამკვეთი : საუნივერსიტეტოქალაქის ესკიზი
  • კატეგორია : ესკიზები_
  • მდებარეობა : .

ფოტო გალერეა

ვიდეო გალერეა

აღწერა

 

ნაშრომი განიხილავს თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებული თსუ-ს მაღლივი კოტპუსის რეკონსტრუქციას და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას, კერძოდ კი საუნივერსიტეტო „ქალაქის“ უბნის შექმნას, რომელიც მოიცავს შენობათა კომპლექსსა და დიდ სარეკრეაციო სივრცეს, დენდროლოგიური პარკის სახით.

მიუხედავად იმისა რომ თბილისში, ასე თუ ისე, ვხვდებით უნივერსიტეტთა მრავალფეროვნება, ისინი განლაგებულია უშუალოდ ქალაქის საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი ზონების ფარგლებში, ამიტომაც არ არის, ბოლომდე ჩამოყალიბებული სივრცე (ზონა), რომელიც პასუხობს კონკრეტულად საგანმანათლებლო ფუნქციას, ამიტომაც ეს პროექტი იქნება ამის პირველი პრეცენდენტი.

საქართველოში ყველა ეპოქაში ჩნდებოდნენ ისეთი ადამიანები რომლებიც მნიშვნელოვან კვალს ტოვებდნენ მსოფლიოს ისტორიაში, რომ გამოვრიცხოთ პოლიტიკური პერსონები, მხოლოდ დავით კაკაბაძე იქნება ამის მკაფიო მაგალითი, ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ არსებობს ინტელექტუალური დონის ზრდის დიდი პოტენცციალი, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას მსგავსი საშუალებებით, ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ საშუალება ისწავლონ ერთ სივრცეში და მაქსიმალურად მოახდინონ კონცენტრაცია დადებულ მიზანზე. ეს თითქოს უადგილო გადახვევა, სინამდვილეში ზუსტად პასუხობს ჩემს მიერ დადებულ მიზანს, შეიქმნას მშვიდი განმარტოებული შემეცნებისთვის განკუთვნილი სივრცე, რომელიც გამოიხატება, ჩემი ნაშრომის ფარგლებში.

სწორედ ეს გახლავთ ის მთავარი ჩანაფიქრი, აქ მყოფ სტუდენტებს შეექმათ ჯანსაღი განათლებისთვის საჭირო აუცილებელ პირობები. რომ ისწავლონ ტექნოლოგიურად და ფუნქციურად გამართულ შენობაში.

 

არქიტექტორი: მერაბ გიგინეიშვილი

პროექტის ავტორი: მერაბ გიგინეიშვილი

პროექტის გეგმა და ესკიზები