ათუმი, ქუჩა ლ. ასათიანი, # 14; მრავალპროფილური კლინიკა

მრავალფუნქციური

პროექტის დეტალები

ფოტო გალერეა

ვიდეო გალერეა

აღწერა

განმარტებითი ბარათი

ქ.ბათუმში, ლუკა ასათიანის №14-ში მრავალპროფილური კლინიკის წინასაპროექტო დოკუმენტაციისა და განაშენების რეგულირების განსაზღვრული კოეფიციენტის მომატება

   ქ.ბათუმში, ლუკა ასათიანის №14-ში  დაგეგმილია მრავალპროფილური კლინიკის აშენება.

  ტერიტორია ქალაქგეგმარებითი განვითარების მხრივ მრავალსართულიანი ნაგებობების დაგეგმარების  ზონასა და ფაზაშია. ტერიტორიის ირგვლივ არის განაშენიანებულია რამდენიმე მაღლივი კორპუსები  და მიმდინარეობს ამ ტერიტორიის ირგვლის ახალი მშენებლობები მაღლივი კორპუსების.  ჩამოყალიბებული არის შიდა ქუჩები და გაყვანილი არის ყველა სახის კომუნიკაცია. ჩვენს მიერ დაგეგმილი მრავალპროფილური კლინიკის დაპროექტების საშუალებას იძლევა საპროექტო ტერიტორიის ირგვლივ განაშენიანებული ობიექტები და ზუსტად ჯდება იმ ტერიტორიისთვის დამახასიათებელ სტილში. 

  პროექტი ითვალისწინებს არსებულ საკადასტრო საზღვარზე 4 სართულიან შენობაზე 2 სართულის დაშენებას.

მთავარი არქიტექტორი: გიორგი ნამგალაძე

ავტორი: გიორგი ნამგალაძე

არქიტექტორი: ზაური თოიძე

თანაავტორი: ზაური თოიძე

პროექტის გეგმა და ესკიზები